Kontakt oss


For spørsmål om trening, konkurranser og rekruttering, kontakt trener: Henriette Adine Tørjesen – henriette.adine@gmail.com


For styresaker, praktisk informasjon og generelle spørsmål, kontakt styreleder: Signe Marit Prestholt Rise – signemp@online.no


For spørsmål om arrangement og dugnader, kontakt arrangementskomiteèn ved Pia Helene Lager – pia_h75@yahoo.no