Medlemmer

Stathelle Drill har 36 drillere i alderen 3-15 år, og 9 faste trenere.

Tropp 1:       9 stk. i alderen 12-15 år

Tropp 2:       6 stk. i alderen 8-10 år

Aspiranter:  12 stk. i alderen 6-8 år

Barnedrill:    9 stk. i alderen 3-5 år