Styret

Styret velges på årsmøtet som avholdes i mars hvert år.

Styret 2019-2020:

Leder                 Signe Marit Prestegård Rise
Styremedlem   Stian Naustdal (reisekomitèen)
Styremedlem   Pia Helene Lager (arrangementskomitèen)
Styremedlem   Berit Aslaksen
Kasserer

Komiteer 2019-2020:

Arrangementskomite: Pia Helene Lager, Kristine Røllander, Eirill Bengtson og Veronica Jørgensen.
Reisekomite: Stian Naustdal
Valgkomite: Beate Førli Flogstad