Foreldrevettregler

Vi heier på et godt sosial miljø og at treningene skal være gøy! Gode relasjoner i foreldregruppa og en positiv holdning til utøverne er et viktig bidrag til klubbens arbeid.

  • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres drillens og klubbens verdisyn
  • Møt opp til konkurranser og oppvisninger – du er viktig for både drillerne og miljøet
  • Gi oppmuntring til alle drillerne i med- og motgang, dette gir trygghet, trivsel og motivasjon
  • Vi har alle ansvar for konkurransemiljøet – vær generøs med ros, også til konkurrentene
  • Respekter trenerens arbeid
  • Respekter dommernes avgjørelser – selv om du av og til er uenig
  • Det er ditt barn som driller. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Les gjerne Olympiatoppens 9 anbefalinger om hvordan du skal være en god idrettsforelder.

Ta gjerne kontakt på e-post ved spørsmål eller innmelding – henriette.adine@gmail.com